ताजा सामाग्री

सन्दर्भ लेख हरु

समाज

Sunday, December 21, 2014

आफै ठुलो नबन न ..


बसेका छौ समाज मा सुन्नुपर्छ सब का कुरा

अरुका नि हुन्छन मन बुझ्नुपर्छ सब का कुरा
एउटा मुख दुइटा कान त्यसै बनेका होइनन
आवेग को प्रेम होइन जान्नुपर्छ सब का कुरा !!
Designed By Basanta Subedi